Coaching (meer/hoogbegaafde) kinderen

HB Praktijk Bee U biedt coaching en training aan (meer/hoogbegaafde) kinderen.

Kinderen kunnen om verschillende redenen problemen met zichzelf of hun omgeving ervaren. Deze problemen kunnen het functioneren, het welzijn en de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Bee U biedt via coaching kortdurende en effectieve begeleiding voor deze kinderen.

Bij (vermoedelijk) meer/hoogbegaafde kinderen kunnen karaktereigenschappen tot verschillende sociale en emotionele problemen leiden. Deze kunnen de ontwikkeling van het kind beïnvloeden.

Hoe gaat dit in de praktijk?
Na het aanmelden van uw kind ontvangt u een vragenlijst. Wanneer u deze heeft ingevuld, vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek wordt er een hulpvraag vastgesteld. Na het gesprek volgen er 5 sessies met uw kind (aantal kan per kind verschillen). Deze kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, bij Bee U of eventueel op school plaatsvinden. De coaching-sessies vinden plaats tijdens schooltijden (tenzij anders afgesproken).

Het doel van de coaching is om stapsgewijs verbetering te krijgen. Ik begeleid uw kind om deze stappen te zetten. Daarbij gaan we samen op weg naar de gewenste situatie. Aan het eind van een traject vindt er een evaluatie plaats met ouders.

Hoe wordt er invulling gegeven aan de sessies?
Door middel van spel worden uw kind en ik gaandeweg vertrouwd met elkaar.
Uw kind wordt gestimuleerd om actief te zijn en leert greep te krijgen op de situaties. 
Vaak weet het kind zelf al veel en zo wordt het kind zich bewust en verkrijgt het meer inzicht/zelfkennis en zelfvertrouwen. Samen met mij ontdekt het kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. 

Ik maak gebruik van verschillende materialen zoals; 
- (prenten) boeken
- creatieve uitingen zoals tekenen, verven,    
- knutselen ed.
- korte filmpjes
- spelletjes
- smartgames
- constructiemateriaal
- coachingskaarten
- meditatie/focusoefeningen
- poppen, knuffels
- en nog veel meer....

Gebruik van materiaal wordt afgestemd op dat wat past bij het kind.